Wing Chun Kung Fu

En castellano abajo

El Wing Chun Kung Fu és un sofisticat sistema de lluita, que pot esdevenir camí vital. Es tracta d’un estil de colpeig de distància propera, enfocat a ser útil en situacions reals. Prioritza l’ús de la línea recta, així com la sensibilitat i la relaxació. 

Vine i aprèn de forma personalitzada, realista i amb gran diversitat d’horaris. 

BOTON2

El Wing Chun Kung Fu es un sofisticado sistema de lucha, que puede devenir camino vital. Se trata de un estilo de golpeo de distancia corta, enfocado a ser útil en situaciones reales. Prioriza el uso de la línea recta, así como la sensibilidad y la relajación.  

Ven y aprende de forma personalizada, realista y con gran diversidad de horarios.